Een ogenblik geduld a.u.b.

ALW monitor

 

Arnhemse Leefbare Wijken Monitor (ALW)

Welkom bij de Arnhemse Leefbare Wijkenmonitor 2021. De gemeente Arnhem monitort sinds 2001 tweejaarlijks de veiligheid, leefbaarheid en welzijn in de Arnhemse wijken. Het onderzoek is in 2021 uitgevoerd onder een willekeurige steekproef van 15.888 Arnhemmers van 16 jaar en ouder. In totaal hebben 5.245 inwoners een geldige vragenlijst ingevuld. Dit komt overeen met een respons van 33,0 procent. De resultaten zijn gewogen naar geslacht, leeftijd en wijk om een zo representatief mogelijk beeld van de inwoners van Arnhem te krijgen.

Hoofdrapportage

Onder de knop ‘Hoofdrapportage’ zijn de belangrijkste resultaten uit de monitor te vinden. De rapportage start met een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten. In de hoofdstukken 2 tot en met 8 worden de resultaten per thema gepresenteerd. Waar dat relevant is, wordt daarbij een vergelijking gemaakt met vorige metingen of worden de resultaten uitgesplitst naar wijk. 

Hoofdrapportage

Wijkrapportage

Onder de knop 'Wijkrapportages’ is voor elke Arnhemse wijk een samenvatting te vinden met de belangrijkste resultaten. Daarin wordt elke wijk vergeleken met het Arnhems gemiddelde en worden de belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren besproken. 

Wijkrapportages

Cijfers per wijk

Onder de knop ‘Cijfers per wijk’ kunnen de cijfers per wijk in detail bekeken worden, waarbij het mogelijk is om wijken te vergelijken met het Arnhems gemiddelde en om de trends en ontwikkelingen over tijd te bekijken. 

Cijfers per wijk

Cijfers per stad 2021 vs. 2019

Onder de knop 'Cijfers stad 2021 vs. 2019’ kunnen de cijfers over Arnhem als geheel in detail bekeken worden, waarbij 2021 wordt vergeleken met 2019.

Cijfers stad 2021 vs. 2019

Meer informatie en contact

Alle cijfers zijn ook te vinden op www.arnhem.incijfers.nl. Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met Onderzoek en Statistiek (via e-mailadres onderzoek@arnhem.nl).