Een ogenblik geduld a.u.b.

FAQ

 • 1. Voor wie is Arnhem in cijfers bedoeld?

  Arnhem in Cijfers is dé website voor iedereen die op zoek is naar betrouwbare cijfers over Arnhem. De gegevens zijn beschikbaar over meerdere jaren en vaak op een wijk- of buurtniveau beschikbaar. De gemeente geeft hiermee invulling aan het streven dat data openbaar beschikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft of erin is geïnteresseerd (het 'openbaar, tenzij-beleid').

 • 2. Hoe werkt het?

  Als u voor één van de thema’s kiest (bijvoorbeeld Bevolking), verschijnt een dashboard met de meest gevraagde onderwerpen over dit thema. Via het dashboard kunt u doorklikken naar:

  1. Wijk- en buurtgegevens (indien beschikbaar)
  2. De databank met gedetailleerde gegevens over de onderwerpen
  3. De onderzoeksbank met rapporten die zijn verschenen over het thema

  U kunt ook direct kiezen voor de databank of rapportages.

 • 3. Waar komen de cijfers vandaan?

  De bronnen en de bijbehorende bronhouders van de gegevens zijn zeer divers. Bij elk onderwerp wordt in de legenda de bron en de bronhouder beschreven en welke bewerking van de data eventueel heeft plaats gevonden.

 • 4. Hoe actueel zijn de gegevens?

  Standaard worden de meest recente gegevens getoond. De beheerders van Arnhem in Cijfers streven ernaar om de gegevens op de website zo actueel als mogelijk aan te bieden. De actualiteit van de cijfers wordt in hoge mate bepaald door de actualiteit van de bron en de bewerking die nodig is om de data op de website aan te bieden. In de legenda vindt u meer informatie over de bron en de actualiteit van de data.

 • 5. Waarom zie ik niet voor alle onderwerpen de gegevens op buurt- wijk, of gebiedsniveau?

  Het streven is om de gegevens op een zo laag mogelijk schaalniveau aan te bieden, bij voorkeur op buurt- of wijkniveau. Een aantal gegevens zijn echter alleen beschikbaar op gemeente- of gebiedsniveau. In dat geval is het dus niet mogelijk om gegevens aan te bieden op buurt- of wijkniveau.

 • 6. Heeft u nog vragen over Arnhem in Cijfers?

  Voor vragen over de inhoud of het gebruik van Arnhem in Cijfers kunt u contact opnemen met de afdeling Onderzoek & Statistiek via onderzoek@arnhem.nl. Voor al uw andere vragen aan de gemeente kunt u terecht op de contactpagina van de gemeente www.arnhem.nl.